Määrus: Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord" muutmine
Reg. number: 105
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 18.02.2016
Jõustumise kp: 01.03.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 16.03.2006 määrust nr 17 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 16. märtsi 2006. a määruse nr 17 "Tarbijakaitsealastele projektidele toetuste andmise kord" muutmine
Failid: LVKM2016021800105.bdoc ( 20 kb )