Määrus: Tartu Linnavolikogu kehtestatud planeeringuid puudutavate määruste kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu kehtestatud planeeringuid puudutavate määruste kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 56
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.03.2019
Jõustumise kp: 31.03.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19.10.95 määruse nr 74 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 09.09.99 määruse nr 98 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 20.06.2002 määruse nr 113 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 13.02.2003 määruse nr 21 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 27.03.2003 määruse nr 25 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 06.10.2005 määruse nr 125 ()

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu kehtestatud planeeringuid puudutavate määruste kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2019032100056.bdoc ( 82 kb )