Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruse "Tartu Linnavolikogu 13. märtsi 2016. a määruse nr 107 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0125
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.07.2019
Koostaja: Marika Paris
Ettekandja: Merle Liivak
EELNÕU