Õigusakti eelnõu: Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks
Reg. number: LVK-O-0235
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 17.01.2020
Koostaja: Riina Jaani
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 14.01.2020 istungi protokoll nr 3
Juhtiv komisjon: Linnavarakomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 21:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 27:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 231 "Loa andmine Ropka Tööstuspargis asuva kinnisasja hoonestusõigusega koormamiseks"
Failid: Tehnika_tn_4b_hoonestusõigusega_koormatava_ala_plaan.pdf ( 1563 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0235.pdf ( 13 kb )
EELNÕU