Otsus: Tartu linna arengukava 2018-2026 muutmisettepanekute ja eelarvestrateegia 2023-2026 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2026 muutmisettepanekute ja eelarvestrateegia 2023-2026 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 52
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2022
Jõustumise kp: 01.07.2022
Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2026 muutmisettepanekute ja eelarvestrateegia 2023-2026 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVKO2022063000052.asice ( 1590 kb )

Lisa 1

Tartu linna arengukava 2018-2026 muutmisettepanekud
Nr
Ettepanek
1Muuta ptk 3.1. Kooli ja teadmuslinn ülesande nr 12 sõnastust järgmiselt:

Muu emakeelega lastele eesti keele ja eesti keeles õppimise võimaluste loomine eestikeelsele õppele üleminekul.
2Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 1 sõnastust järgmiselt:

Alustavatele ettevõtetele soodsa kasvukeskkonna tagamine, sh inkubatsioonikeskuste toetamine ja arendamine.
3Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 2 sõnastust järgmiselt:

Uute tulevikutehnoloogiate arengute toetamine, sh vesiniku-, tervise-, rohe- ja vertikaallennunduse tehnoloogiad.
4Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 3 sõnastust järgmiselt:

Investorteeninduse arendamine ja turundamine.
5Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 5 sõnastust järgmiselt:

Ettevõtete võrgustumise soodustamine.
6Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 6 sõnastust järgmiselt:

Võimaluste loomine ja tutvustamine talentide Tartuga sidumiseks.
7Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetme Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime arendamine alla uus ülesanne:

Jätkusuutliku teenusmajanduse ja targa toidu arendamise toetamine.
8Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 9 sõnastust järgmiselt:

Ettevõtlusega seotud koolituste korraldamine.
9Jätta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetmest Inimressurssi arendamine välja ülesanne nr 12:

Karjäärinõustamise arendamine.
10Jätta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetmest Inimressurssi arendamine välja ülesanne nr 15:

Mentorluse toetamine.
11Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 16 sõnastust järgmiselt:

Töötajate teenindusoskuste ja teeninduskultuuri parendamine.
12Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 21 sõnastust järgmiselt:

Rahvusvaheliste ja siseriiklike transpordiühenduste arendamine.
13Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetme Ettevõtlust toetava tugisüsteemi ja taristu arendamine meetme alla uus ülesanne:

Tartu kui testkeskkonna arendamine.
14Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetme Ettevõtlust toetava tugisüsteemi ja taristu arendamine alla uus ülesanne:

Häkatonide toetamine ja Tartu linnaruumi häkatoni korraldamine.
15Jätta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetmest Ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine välja ülesanne nr 23:

Ettevõtete osalemise toetamine olulistel messidel.
16Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetme Ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine alla uus ülesanne:

Rahvusvaheliste ärivisiitide korraldamine.
17Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 24 sõnastust järgmiselt:

Rahvusvaheliste konverentside toimumise toetamine.
18Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 25 sõnastust järgmiselt:

Rahvusvahelistes projektides ja võrgustikes osalemine, sealhulgas tugistruktuuride ja ettevõtjate kaasamine neisse.
19Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn meetme Ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine alla uus ülesanne:

Ettevõtetele rahvusvaheliste kontaktide loomine.
20Muuta ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn ülesande nr 29 sõnastust järgmiselt:

Parimate ettevõtjate iga-aastane tunnustamine ja ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtjate esiletõstmine.
21Muuta ptk 3.3. Inspireeriva elukeskkonnaga linn ülesande nr 43 sõnastust järgmiselt:

Uuringute korraldamine ja koostöö jätkamine lähivaldadega ning Transpordiametiga sujuva liikluse tagamiseks.