Õigusakti eelnõu: Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Reg. number: LVK-O-0241
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.02.2020
Koostaja: Janne Schasmin
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 04.02.2020 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 29:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2020 otsus nr 229 "Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0241.pdf ( 80 kb )
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavolikogu
otsuse eelnõu nr LVK-O-0241 juurde

    Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu situatsiooniskeem

Õiend
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine " juurde