Õigusakti eelnõu: Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu kehtestamine
Reg. number: LVK-O-0276
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 26.05.2020
Koostaja: Janne Schasmin
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 26.05.2020.a protokoll nr 47
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek nr 32:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 254 "Pikk tn 58, Pärna tn 1, Pikk tn 60, 64 ja Uus tn 37 kruntide detailplaneeringu kehtestamine"
Failid: DP07069_IllustratiivsedVaated.pdf ( 1003 kb )
DP07069_LinnaehituslikudSeosed.pdf ( 708 kb )
DP07069_MaakasutusJaKitsendused.pdf ( 786 kb )
DP07069_OlemasolevOlukord.pdf ( 880 kb )
DP07069_Pohijoonis.pdf ( 1243 kb )
DP07069_Situatsiooniskeem.pdf ( 252 kb )
DP07069_Tehnovorgud.pdf ( 1058 kb )
DP07069_Seletuskiri.pdf ( 518 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0276.pdf ( 38 kb )
EELNÕU