Määrus: Tartu linna 2019. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2019. aasta eelarve
Reg. number: 47
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrus nr 65 () muudab
Eelnõu: Tartu linna 2019. aasta eelarve
Failid: Lisa 1.pdf ( 129 kb )
Lisa 2.pdf ( 137 kb )
Lisa 3.pdf ( 164 kb )
Lisa 4.pdf ( 307 kb )
Lisa 5.pdf ( 136 kb )
Lisa 6.pdf ( 131 kb )
LVKM2018122000047.bdoc ( 1009 kb )