19.05.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 19.05.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsioonislinnavolikogu esimees Tõnis Lukas
2.
Krundi Pirni 2 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Elva valla üldplaneeringu kooskõlastamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Loa andmine lepingu sõlmimiseks Õpetaja Maja OÜgaabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
5.
Tartu linna 2022. a I lisaeelarveabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Tartu Linnavolikogu 11. juuni 2020. a määruse nr 96 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmineabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminelinnavolikogu esimees Tõnis Lukas
8.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
9.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
10.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valiminerevisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
11.
Sillale nime määraminelinnavolikogu esimees Tõnis Lukas, linnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
12.
Tartu linnas kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
13.
Tartu linnas Ränilinna linnaosas tänavale nime määramine ning Tammelinna ja Maarjamõisa linnaosas tänavate ruumikuju muutmineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
14.
Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof
15.
Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
16.
Toetus huviharidusse ja huvitegevusse tagasi pöördumise soodustamiseksabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
17.
Arupärimine Riia tänava rattateede ja autovabaduse puiestee kohtalinnapea Urmas Klaas
18.
Arupärimine Tartu linna valmisolekust ohuolukorrakslinnapea Urmas Klaas