Otsus: Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Reg. number: 257
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.06.2020
Jõustumise kp: 12.06.2020
Eelnõu: Loa andmine Tartu Lasteaia Ristikhein rekonstrueerimise projektis osalemiseks
Failid: LVKO2020061100257.asice ( 15 kb )