Määrus: Noortelaagri korraldamise toetamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Noortelaagri korraldamise toetamise kord
Reg. number: 33
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 26.06.2014
Jõustumise kp: 01.08.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 08.07.2010 määruse nr 15 ()

Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 77 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Noortelaagri korraldamise toetamise kord
Failid: LVKM2014062600033.ddoc ( 54 kb )