Õigusakti eelnõu: Informatsioon Tartu linna koolide lähiümbruse liiklusohutusest

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon Tartu linna koolide lähiümbruse liiklusohutusest
Reg. number: LVK-I-0064
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.04.2019
Koostaja: Janek Laan
Ettekandja: Kunnar Jürgenson ja Rein Haak
Esitab: linnavalitsus, 23.04.2019 istungi protokoll nr 26
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 19:
Failid: Turvaline koolitee - küsitlus_veebruar_2019.pdf ( 220 kb )
Turvaline koolitee - esitlus hariduskomisjonile.pdf ( 1115 kb )