Määrus: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 102
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 06.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 19.01.2012 määrust nr 55 ()

Muudab Tartu Linnavolikogu 24.04.2014 määrust nr 15 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 28.06.2017 määrust nr 140 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 21.02.2019 määrust nr 55 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 18.09.2014 määruse nr 36 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 21.05.2015 määruse nr 69 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 15.09.2016 määruse nr 120 ()
Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 16.02.2017 määruse nr 129 ()

Eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Failid: LVKM2020062500102.bdoc ( 17 kb )