Õigusakti eelnõu: Riigihanke "Konsultatsiooniteenus allianss/IPT hanke- ja ärimudeli kasutuselevõtuks ja rakendamiseks ning kahe munitsipaalmaja ehitamise hanke korraldamiseks ja elluviimiseks" korraldamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Riigihanke "Konsultatsiooniteenus allianss/IPT hanke- ja ärimudeli kasutuselevõtuks ja rakendamiseks ning kahe munitsipaalmaja ehitamise hanke korraldamiseks ja elluviimiseks" korraldamine
Reg. number: LV-IP-0035
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.02.2023
Koostaja: Leelo Sahk-Jansen
Ettekandja: Priit Humal
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavalitsuse istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Riigihanke "Konsultatsiooniteenus allianss/IPT hanke- ja ärimudeli kasutuselevõtuks ja rakendamiseks ning kahe munitsipaalmaja ehitamise hanke korraldamiseks ja elluviimiseks" korraldamine " juurde