28.06.2018 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 28.06.2018
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Emajõe, Sõpruse silla, Pika ja Fortuuna tänavaga piiratud ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi Pos 4 (Pikk tn 55b maaüksuse) osasabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
3.
Kaunase pst 68b ja Annemõisa tn 1a kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
4.
Kitsas tn 8 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Tartu linna üldplaneeringu ja Tähtvere valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemusedabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Rahu 8 sotsiaalmajutusüksuse rekonstrueerimise projektis osalemise heakskiitmineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
7.
Tartu Linnavolikogu 20. aprilli 2017. a otsuse nr 450 "Loa andmine välisabi vahenditega rahastatavas projektis "Maarja peremajade loomine Tartusse" osalemiseks" muutmineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
8.
Tartu Linnavolikogu 14. septembri 2017. a otsuse nr 497 "Loa andmine Tartu Variku Kooli õppehoone rekonstrueerimise projektis osalemiseks" muutmineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
9.
Muuseumi tee 3 ja Muuseumi tee 7 kinnistutele hoonestusõiguse seadmineabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
10.
Loa andmine sotsiaalmajade rajamise projektis osalemiseksabilinnapea Tiia Teppan, kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
11.
Loa andmine elektrisõidukite liisimise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
12.
Tartu linna piirkonnakoolides ühevahetuselise õppetöö korraldaminelinnavolikogu liige Martin Hallik, kaasettekandjad abilinnapea Madis Lepajõe ja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
13.
Riigihanke korraldamine Tartu Tamme Kooli juurde moodulklasside rentimiseks ja paigaldamisekslinnavolikogu liige Jüri-Ott Salm, kaasettekandjad abilinnapea Madis Lepajõe ja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
14.
Osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
15.
Tartu linna jäätmehoolduseeskiriabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
16.
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2019-2023 projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Raimond Tamm, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
17.
Korteriomandite ja korteriühistu lõpetamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
18.
Volituste andmine erakooliseaduse rakendamiseksabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mihkel Lees
19.
Tartu kultuuristrateegia 2030abilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
20.
Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
21.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 39 "Erahuvikoolidele toetuse andmise kord" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
22.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmineabilinnapea Madis Lepajõe, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
23.
Tartu linna asustusüksuses Veeriku linnaosas tänavatele nimede määramineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi