23.01.2020 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 23.01.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Väike kaar 33 krundi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
2.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvate kinnisasjade võõrandamiseksabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
3.
Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andminelinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja linnavolikogu esimees Aadu Must
4.
Tartu linna jäätmekava 2020-2024abilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan
5.
Loa andmine jäätmejaama haldamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni liige Tiia Teppan
6.
Tartu Laste Turvakodu põhimääruse kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
7.
Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
8.
Projekti "Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule" raames teenuse rahastamise ja teenusele suunamise tingimused ja kordabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Vladimir Šokman
9.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp