Määrus: Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord
Reg. number: 82
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.06.2024
Jõustumise kp: 29.06.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 28.06.2017 määruse nr 140 ()
Eelnõu: Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord
Failid: LVKM2024062000082.asice ( 77 kb )