Otsus: Tartu linna asustusüksuses Kesklinna linnaosas tänavale nime määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna asustusüksuses Kesklinna linnaosas tänavale nime määramine
Reg. number: 65
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2018
Jõustumise kp: 25.05.2018
Eelnõu: Tartu linna asustusüksuses Kesklinna linnaosas tänavale nime määramine
Failid: asendiplaan.pdf ( 1914 kb )
LVKO2018052400065.bdoc ( 1991 kb )