Määrus: Mobiilsustoetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Mobiilsustoetus
Reg. number: 122
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 17.04.2019 määrust nr 59 ()

Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 77 ()
Muudab Tartu Linnavolikogu 30.06.2016 määrust nr 118 ()

Eelnõu: Mobiilsustoetus
Failid: LVKM2020120400122.asice ( 93 kb )