Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu istungite ajakava muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu istungite ajakava muutmine
Reg. number: LVK-IP-0022
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 03.09.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: volikogu esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: volikogu esimees Lemmit Kaplinski
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2020_LVK-IP-0022.pdf ( 2 kb )
EELNÕU