Määrus: Eraüldhariduskooli toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Eraüldhariduskooli toetus
Reg. number: 66
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 01.09.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Eraüldhariduskooli toetus
Failid: LVKM2019051600066.bdoc ( 22 kb )