Otsus: Loa andmine Tartu haljasalade ja puittaimede hoolduse riigihangete korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu haljasalade ja puittaimede hoolduse riigihangete korraldamiseks
Reg. number: 87
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.12.2022
Jõustumise kp: 09.12.2022
Eelnõu: Loa andmine Tartu haljasalade ja puittaimede hoolduse riigihangete korraldamiseks
Failid: LVKO2022120800087.asice ( 56 kb )