13.10.2022 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 13.10.2022
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Tartu linna siseauditi põhimääruslinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
2.
Nõusolek Tartu linna siseauditi juhi ametisse nimetamisekslinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
3.
Tartu linna rahvusvahelised lennuühendusedlinnapea Urmas Klaas ja linnasekretär Jüri Mölder,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
4.
Loa andmine naatriumvalgustite LED valgustitega asendamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade ja Valdade liidu volikogust ning uue esindaja nimetaminelinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
6.
Esindaja tagasikutsumine Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult ning uue esindaja nimetaminelinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
7.
Tartu linna arengukava 2018-2026 ja eelarvestrateegia 2023-2026 uue redaktsiooni kinnitamineabilinnapea Gea Kangilaski ja abilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Ravila 75 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamineabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni aseesimees Jaak Laineste
9.
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ kehtetuks tunnistamineEKRE fraktsiooni esimees Silver Kuusik,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
10.
Tartu linna 2022. a II lisaeelarveabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
11.
Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks volituse andmineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni aseesimees Merle Kivest
12.
Tartu linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ning linnavalitsuse liikmete palkade määramineEesti 200 fraktsiooni esimees Kristina Kallas,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
13.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
14.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
15.
Linnavolikogu istungid 2023. aastallinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
16.
Vastus Jaak Valge arupärimisele Tartu arengustrateegia kohtalinnapea Urmas Klaas
17.
Vastus Silver Kuusiku arupärimisele Raadil toimunud väljakaevamistööde kohtalinnapea Urmas Klaas
18.
Vastus Silver Kuusiku arupärimisele Veski spordibaasi kohtaabilinnapea Priit Humal
19.
Vastus Silver Kuusiku arupärimisele Puiestee tänava remondi kohtaabilinnapea Gea Kangilaski
20.
Vastus Jelena Frunze arupärimisele Ukrainast pärit laste õppekorraldusest Tartu linna koolidesabilinnapea Lemmit Kaplinski