Õigusakti eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Reg. number: LV-IP-0164
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 03.06.2020
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Indrek Ranniku
Failid: Tartu_UP_KSH_aruanne_10_2.pdf ( 9091 kb )
ÜP EELNÕU SELETUSKIRI.pdf ( 4163 kb )
EELNÕU