Määrus: Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine sundvalduste seadmiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine sundvalduste seadmiseks
Reg. number: 50
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 14.04.2016 määruse nr 110 ()
Eelnõu: Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses ja ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine sundvalduste seadmiseks
Failid: LVKM2018122000050.bdoc ( 83 kb )