Protokoll: Revisjonikomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Revisjonikomisjon
Reg nr: 28
Kuupäev: 12.03.2020
Kellaaeg: 13:30 - 14:40
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Kadri Leetmaa
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Kadri Leetmaa, Irina Panova, Nikolai Männik, Andrus Punt, Kaja Tarto, Kalle Pilt, Tamara Hristoforova, elektrooniliselt Anneli Kannus, Tiia Teppan
Kutsutud: abilinnapead Gea Kangilaski ja Asko Tamme, rahandusosakonna juhataja Külli Lust, haridusosakonna juhataja Riho Raave ja peaspetsialist Kristi Aavakivi, sisekontrolliteenistuse juhataja Raivo Bachmann, linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3 Linnavolikogu alatiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_REVK_Protokoll_2020_00028.asice ( 24 kb )