Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanne
Reg. number: LVK-O-0277
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 26.05.2020
Koostaja: Marje Kinko
Ettekandja: Gea Kangilaski ja Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 26.05.2020.a protokoll nr 47
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 31:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 31:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 otsus nr 259 "Tartu linna 2019. a majandusaasta aruanne"
Failid: 2019 finantsnäitajad.pdf ( 166 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0277.pdf ( 11 kb )
Tartu linna sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2019.bdoc ( 3664 kb )
Revisjonikomisjoni_kaasaruanne.pdf ( 105 kb )
EELNÕU