20.04.2023 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 20.04.2023
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonisEKRE fraktsiooni esimees Silver Kuusik
2.
Muudatus linnavolikogu Erakond Eesti 200 fraktsioonislinnavolikogu liige Anneli Kannus
3.
Tartu 2024 kuraatori projekti toetussihtasutuse Tartu 2024 juhataja Kuldar Leis,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
4.
Loa andmine Tartu linna omandis oleva kinnisasja Ringtee tn 45a võõrandamiseks aktsiaseltsile Tartu Veevärkabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja rahanduskomisjoni aseesimees Jaan Toots
5.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valiminerevisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik
6.
Loa andmine projektis "Tähtvere Spordipargi olme- ja teenindushoone rajamine" osalemiseksabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
7.
Loa andmine konsultatsiooniteenuse allianss/IPT hanke- ja ärimudeli kasutuselevõtuks ning rakendamiseks kahe munitsipaalmaja projekteerimisel ja ehitamiselabilinnapea Priit Humal,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Loa andmine Võru - Kastani - Õnne tn ristmiku ümberehitamise, Rebase tn (lõigus Siili tn - Turu tn) taastusremondi ja Viljandi mnt - Ravila tn ristmiku rekonstrueerimise riigihangete korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
9.
Loa andmine hulkuvate loomadega läbiviidavate toimingute riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe
10.
Loa andmine reisiteenuste riigihangete korraldamiseks Tartu Rakenduslikule Kolledžileabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
11.
Ilmatsalu Muusikakooli tegevuse lõpetamineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
12.
Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" muutmineabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
13.
Osalemine mittetulundusühingus Eesti Muuseumide Liitabilinnapea Lemmit Kaplinski,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
14.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
15.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
16.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
17.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu muutminekultuurikomisjoni esimees Kristo Seli
18.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminemajanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
19.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjon esimees Toomas Kapp
20.
Arupärimine Ilmatsallu vangide rehabilitatsioonikeskuse rajamise kohtaabilinnapea Priit Humal