21.03.2019 kell 15:00 - Tartu raekoda

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 21.03.2019
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu raekoda


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonisvolikogu esimees Aadu Must
2.
Loa andmine Tartu Maarjamõisa Lasteaia ja Tartu Lasteaia Karoliine toitlustamisteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja hariduskomisjoni liige Piret Uluots
3.
Loa andmine Tartu linna haridus- ja kultuurihoonete koristusteenuse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Monica Rand, kaasettekandja linnavarakomisjoni esimees Rein Kokk
4.
Linnavolikogu hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Aadu Must
5.
Turu tn 18 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
6.
Tartu Linnavolikogu kehtestatud planeeringuid puudutavate määruste kehtetuks tunnistamineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
7.
Rahinge küla asustusüksuses kohanime määramineabilinnapea Reno Laidre, kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi
8.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
9.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitaminelinnavolikogu hariduskomisjoni esimees
10.
Vastus arupärimisele ahikütte ja väikekateldega kütmise tulevikust Tartuslinnapea Urmas Klaas