Õigusakti eelnõu: Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine
Reg. number: LVK-IP-0020
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 11.06.2020
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 11.06.2020 istungi protokoll nr 53
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Keskkonnakomisjon
Kultuurikomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 34:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 31:
Hariduskomisjoni protokoll nr 31:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 5:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 29:
Majanduskomisjoni protokoll nr 39:
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2020_LVK-IP-0020.pdf ( 22 kb )
Üldplaneeringu eelnõu seletuskiri.pdf ( 3907 kb )
Tartu_UP_KSH_aruanne_10.06.2020_alkranel_LISADEGA.pdf ( 8747 kb )
EELNÕU

Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine " juurde