05.11.2020 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 05.11.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Loa andmine Tartu linnale kuuluvast kinnisasjast Ringtee tn 81 kinnistuosa võõrandamiseksabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
2.
Loa andmine Tartu Koduta Loomade Varjupaiga taristu renoveerimise projektis osalemiseksabilinnapea Gea Kangilaski,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
3.
Loa andmine aastaringse tänavate hoolduse riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
4.
Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2007. a otsuse nr 259 "Tartu linna asutuse Varjupaik põhimääruse kinnitamine " kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
5.
Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 8 "Päevakeskus Kalda põhimäärus" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
6.
Tartu Linnavolikogu 18. jaanuari 2018. a määruse nr 9 "Päevakeskus Tähtvere põhimäärus" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
7.
Tartu Linnavolikogu 15. märtsi 2018. a määruse nr 17 "Tartu Hooldekodu põhimäärus" kehtetuks tunnistamineabilinnapea Mihkel Lees,
kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Triin Anette Kaasik
8.
Vastus arupärimisele elektritõukeratastega liiklemise kohtaabilinnapea Raimond Tamm
9.
Vastus arupärimisele rattaringluse kohtaabilinnapea Raimond Tamm