Õigusakti eelnõu: Informatsioon revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal
Reg. number: LVK-I-0066
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 29.05.2019
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
Esitab: revisjonikomisjoni esimees Kadri Leetmaa
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2019_LVK-I-0066.pdf ( 13 kb )
EELNÕU