Protokoll: Linnavarakomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Linnavarakomisjon
Reg nr: 15
Kuupäev: 09.05.2019
Kellaaeg: 17:00 - 17:30
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Rein Kokk
Protokollija: Aune Rumm
Osalejad: Rein Kokk, Andrus Punt, Olev Raju, Arno Arukask, Marko Jaeger, Helmer Jõgi, Jüri-Ott Salm, Uno Pauts, Harri Jallajas; elektrooniliselt Kristjan Tiirik, Mareh Kalda, Ott Maidre, Alo Pettai
Puudusid: Indrek Kalda, Ragnar Kekkonen
Kutsutud: abilinnapea Monica Rand, abilinnapea Madis Lepajõe, abilinnapea Reno Laidre, linnasekretär Jüri Mölder, Tartu Noortevolikogu esindaja Alexandra Polteva
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3 Linnavolikogu alatiste komisjonide protokollid
Failid: LVK_LVK_Protokoll_2019_00015.asice ( 24 kb )