Määrus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Reg. number: 67
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 27.05.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 77 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö projekti- ja programmitoetus" muutmine
Failid: LVKM2019051600067.bdoc ( 17 kb )