10.09.2020 kell 15:00 - Tartu Ülikooli raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 10.09.2020
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni tegevuse lõpetaminelinnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
2.
Tartu Linnavolikogu 11. mai 2017. a määruse nr 135 "Konverentsi toetus" muutminelinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
3.
Loa andmine Laseri tänava ehitamise riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
4.
Loa andmine tänavate remondi riigihangete korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
5.
Loa andmine linnavalitsuse hallatava asutuse Kalmistu jäätmete veo riigihanke korraldamiseksabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
6.
Jõekääru tn 2, Jõerahu tn 12 ja Jõerahu tn 17 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine ning Tähtvere Vallavolikogu 19.08.2016 otsuse nr 1–2/ 21 kehtetuks tunnistamineabilinnapea Reno Laidre,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
7.
Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" muutmineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
8.
Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" projekti heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamineabilinnapea Raimond Tamm,
kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Ott Maidre
9.
Rahvusvähemuse ühingu toetusabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
10.
Asumiseltsi toetusabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
11.
Tartu Mänguasjamuuseumi põhimääruse kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Toomas Jürgenstein
12.
2020. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetusabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
13.
Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2018. a määruse nr 39 "Tartu Linna Noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused" muutmineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
14.
Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamineabilinnapea Asko Tamme,
kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Piret Uluots
15.
Linnavolikogu istungite ajakava muutminevolikogu esimees Lemmit Kaplinski