Määrus: Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks
Reg. number: 117
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Maamaksumäära kehtestamine 2021. aastaks
Failid: LVKM2020120400117.asice ( 68 kb )