Õigusakti eelnõu: Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LVK-O-0311
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.09.2020
Koostaja: Indrek Kuusk
Ettekandja: Gea Kangilaski
Esitab: linnavalitsus, 23.09.2020 istungi protokoll nr 78
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Keskkonnakomisjon
Kultuurikomisjon
Majanduskomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 37:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 33:
Hariduskomisjoni protokoll nr 33:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 30:
Majanduskomisjoni protokoll nr 41:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 7:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 34:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 08.10.2020 otsus nr 291 "Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 põhinäitajad.xls ( 94 kb )
Eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.doc ( 510 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0311.pdf ( 75 kb )
Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024 põhinäitajad.pdf ( 315 kb )
Eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.pdf ( 940 kb )
EELNÕU