Määrus: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmine
Reg. number: 103
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.06.2020
Jõustumise kp: 06.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 määrust nr 77 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 77 "Noorsootöö valdkonna toetused" muutmine
Failid: LVKM2020062500103.bdoc ( 20 kb )