Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruse "Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruse "Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0122
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 06.05.2020
Koostaja: Helle Uusorg
Ettekandja: Rein Haak
EELNÕU