Õigusakti eelnõu: Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veoteenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0256
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.03.2020
Koostaja: Madis Oona
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 03.03.2020 istungi protokoll nr 14
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 27:
Majanduskomisjoni protokoll nr 35:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 28:
Menetlusest tagasi võetud (LV istungi protokoll nr 25):
Failid: Kaart_1.jpg ( 504 kb )
Kaart_2.jpg ( 486 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2020_LVK-O-0256.pdf ( 9 kb )
EELNÕU