25.01.2024 kell 15:00 - Tartu Ülikooli Raamatukogu

Istungi pidaja: Tartu Linnavolikogu
Istungi kuupäev: 25.01.2024
stungi kellaaeg: 15:00
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Raamatukogu


Päevakord:

Jrk
PealkiriEttekandja
1.
Muudatus linnavolikogu Isamaa Erakonna fraktsioonisIsamaa Erakonna fraktsiooni esimees Lembit Kalev
2.
Muudatus linnavolikogu Reformierakonna fraktsioonisReformierakonna fraktsiooni esimees Krõõt Kiviste
3.
Aukodaniku nimetuse ja Tartu Tähe andminelinnapea Urmas Klaas,
kaasettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
4.
Ehitusseadustikus ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimineabilinnapea Elo Kiivet,
kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
5.
Loa andmine Mõisavahe 67 munitsipaalmaja rekonstrueerimise projektis osalemiseksabilinnapea Meelis Leidt,
kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
6.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valiminelinnavolikogu esimees Kaspar Kokk
7.
Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutminearengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits
8.
Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu muutminehariduskomisjoni esimees Lembit Kalev
9.
Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutminekeskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob
10.
Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitaminekultuurikomisjoni esimees
11.
Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutminemajanduskomisjoni esimees Verni Loodmaa
12.
Linnavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutminerahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp
13.
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutminesotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof