Otsus: Loa andmine Tartu linna elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remonditeenuse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linna elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remonditeenuse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: 23
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.02.2022
Jõustumise kp: 18.02.2022
Eelnõu: Loa andmine Tartu linna elektrivõrgu käidu-, haldus- ja remonditeenuse riigihanke korraldamiseks
Failid: LVKO2022021700023.asice ( 75 kb )