Korraldus: Rõhu külas asuvatele kinnisasjadele sundvalduse seadmine Tartu linna kasuks tänavavalgustuse toimimiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Rõhu külas asuvatele kinnisasjadele sundvalduse seadmine Tartu linna kasuks tänavavalgustuse toimimiseks
Reg. number: 1382
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2019
Jõustumise kp: 10.12.2019
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 17.12.2019 korraldus nr 1416 () muudab preambulat

Tartu Linnavalitsuse 17.12.2019 korraldus nr 1416 () tunnistab kehtetuks punkti 1.10

Eelnõu: Rõhu külas asuvatele kinnisasjadele sundvalduse seadmine Tartu linna kasuks tänavavalgustuse toimimiseks
Failid: LVK2019121001382.bdoc ( 1345 kb )