Määrus: Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus
Reg. number: 15
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.03.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 11.06.2020 määrus nr 98 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Lasteaia Krõll põhimäärus
Failid: LVKM2018031500015.bdoc ( 112 kb )