Protokoll: Revisjonikomisjoni koosolek

Asutuse nimetus: Tartu Linnavolikogu
Koosoleku pidaja: Revisjonikomisjon
Reg nr: 31
Kuupäev: 04.06.2020
Kellaaeg: 13:30 - 15:00
Toimumise koht: Tartu, raekoda
Juhataja: Nikolai Põdramägi
Protokollija: Ülle Saar
Osalejad: Tiia Teppan, Nikolai Männik, Kristjan Tiirik, Andrus Punt, Kaja Tarto, Heiki Vilep, Kalle Pilt, Karl Pütsepp
Kutsutud: abilinnapea Gea Kangilaski, abilinnapea Reno Laidre, sisekontrolli osakonna siseaudiitor Raivo Bachmann, linnasekretär Jüri Mölder, linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
Seisund: Allkirjastatud
Sarja indeks: 1-3 Linnavolikogu alatiste komisjonide protokollid
Failid: Revisjonikomisjoni_kaasaruanne.pdf ( 105 kb )
LVK_REVK_Protokoll_2020_00031.asice ( 24 kb )