Õigusakti eelnõu: Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks
Reg. number: LVK-O-0207
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.08.2019
Koostaja: Eda Põldma
Ettekandja: Raimond Tamm
Esitab: linnavalitsus, 27.08.2019 istungi protokoll nr 56
Juhtiv komisjon: Majanduskomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Majanduskomisjoni protokoll nr 28:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 21:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 13.09.2019 otsus nr 191 "Loa andmine Tartu linna haljasaladel puittaimede hoolduse riigihanke korraldamiseks"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2019_LVK-O-0207.pdf ( 6 kb )
EELNÕU