Määrus: 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Reg. number: 68
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.05.2019
Jõustumise kp: 24.05.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus
Failid: LVKM2019051600068.bdoc ( 33 kb )