Õigusakti eelnõu: Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni tegevuse lõpetamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni tegevuse lõpetamine
Reg. number: LVK-IP-0021
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 31.08.2020
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
Esitab: linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Istungi_protokolli_kantav_otsus_2020_LVK-IP-0021.pdf ( 3 kb )
EELNÕU





Õiend
Tartu Linnavolikogu istungi protokolli kantava otsuse eelnõu "Linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni tegevuse lõpetamine " juurde