Määrus: Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Reg. number: 45
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2018
Jõustumise kp: 01.01.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Rahvastikuregistri seaduses ja perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Failid: LVKM2018122000045.bdoc ( 82 kb )