Õigusakti eelnõu: Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Informatsioon
Teema: Informatsioon volikogu revisjonikomisjoni tööst 2018. aastal
Reg. number: LVK-I-0041
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 16.11.2018
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: Kadri Leetmaa
Esitab: Kadri Leetmaa
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Informatsioon_2018_LVK-I-0041.pdf ( 98 kb )
EELNÕU